gen . feb . mar . abr . mai . jun

01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14


WMS

Els sensors òptics que operen en la banda visible de l'espectre electromagnètic ofereixen dades sobre el color de l'oceà, que estan relacionades amb la clorofil·la i el fitoplancton. Més específicament, aquesta secció presenta imatges de concentració de clorofil·la-a que mostren mapes de color de l'oceà fets a partir de mesures de satèl·lit espectroradiomètriques.

Producte
Les dades de concentració de clorofil·la a són un producte L3 a partir de les lectures del sensor MODIS en el satèl·lit de la missió Aqua, desenvolupada per GFSC (NASA). Es compon d'un conjunt de dades diari sobre una malla global amb una resolució de 1/24 graus.

Referències
Feldman, G. C., C. R. McClain, Ocean Color Web, MODIS Reprocessing L3, NASA Goddard Space Flight Center. Eds. Kuring, N., Bailey, S. W. http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/