2011 . 2012 . 2013 . 2014 . 2015 . 2016 . 2017 . 2018 . 2019

gen . feb . mar . abr . mai . jun . jul

01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17


WMS

Les imatges de temperatura superficial del mar mostren les dades mesurades per satèl·lits utilitzant tècniques espectreradiomètriques. Aquestes mesures es complementen amb lectures locals de boies oceanogràfiques.

Producte de satèl·lit
Les dades de temperatura superficial del mar són un producte L3S multisensor generat per Meteo-France i distribuit per MyOcean, consistint en un conjunt diari de dades en una malla amb una resolució de 0.02 graus sobre la regió occidental de Europa. Es construeix a partir de productes L3 monosensor amb correcció de biaix a una resolució de 0.02 graus. Si la resolució de recopilació nativa de les fonts de dades és major que la del producte a generar, la reducció de resolució es fa promitjant les dades de major qualitat. En cas contrari, les dades s'associen a la posició més propera sense interpolació o augment artificial de la resolució.

Boies oceanogràfiques
Les dades de boies oceanogràfiques (representades per punts de mira al mapa) són de Puertos del Estadoi Météofrance en forma de sèrie temporal de lectures de temperatura, a partir de les quals s'interpola la temperatura corresponent al temps de les dades de satèl·lit.

Referències
Entrada del catàleg de MyOcean
Manual d'usuari del producte SST MyOcean