El V/O SOCIB finalitza amb èxit la campanya ABRIC 2021

Entre el 18 i el 21 de gener de 2021, s'ha realitzat amb èxit la campanya ABRIC 2021 a bord del Vaixell Oceanogràfic (V/O SOCIB) del Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (ICTS SOCIB), millorant fins i tot les previsions i finalitzant un dia abans del planejat. Aquesta campanya s'emmarca en el projecte ABRIC (Assessment of Bottom-trawling resuspensió Impacts in deep benthic Communities, 2019-2021), liderat per Pere Puig, investigador de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM-CSIC), i ha estat finançada pel Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica (Pla Nacional d'R+D+i) del Ministeri de Ciència i Innovació d'Espanya, a petició de l'Àrea Científica de Ciències i Tecnologies Mediambientals. 

The R/V SOCIB has successfully completed the ABRIC 2021 campaign


L'objectiu central del projecte és estudiar els impactes derivats de la pesca d'arrossegament sobre les comunitats que viuen en relació amb el fons marí. En particular, la campanya ABRIC 2021 s'ha centrat en la caracterització del transport de sediments per la pesca d'arrossegament al canó de Blanes. Per a això, entre altres instruments, s'ha utilitzat la roseta oceanogràfica de la ICTS SOCIB, composta per 12 ampolles Niskin de 5 litres i sonda de Conductivitat, Temperatura i Profunditat (CTD, per, les seves sigles en anglès), realitzant un mostreig al llarg d'un transsecte amb 15 estacions. Les ampolles serveixen per a prendre mostres d'aigua a diferents profunditats—s'introdueixen obertes al mar i des del laboratori del V/O es programa el seu tancament—. D'altra banda, la sonda CTD està equipada amb sensors que permeten mesurar la salinitat, temperatura, fluorescència, terbolesa, clorofil·la, activitat fotosintètica i l'oxigen dissolt. Aquesta sonda CTD va ser adquirida per la ICTS SOCIB a finals de 2019 i cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Programa Operatiu de les Illes Balears previst pel període 2014-2020.

Així mateix, durant la campanya a bord del V/O SOCIB s'han recuperat cinc ancoratges oceanogràfics fondejats al canó de Blanes en el marc del projecte ABRIC. Aquests fondejos portaven adherits sensors de terbolesa, CTD, perfiladors de corrent i trampes de sediment amb la finalitat de caracteritzar i extreure taxes de transport de sediment de fons en suspensió. D'aquests cinc ancoratges, tres dels quals es localitzaven a la capçalera del canó de Blanes, a profunditats compreses entre els -638 m i -650 m. Els altres dos eren a la part mitjana i central del canó, a profunditats compreses entre els -713 m i -770 m. També s'ha realitzat el manteniment de l'ancoratge Hidrochange-ICM de l'ICM-CSIC, localitzat a 40 mn del Port de Blanes i a 1.820 m de profunditat en el flanc oriental del canó submarí de Blanes.