De la detecció d’esdeveniments al canvi climàtic: la ICTS SOCIB llança una eina d’indicadors del mar Mediterrani

Investigadors de la ICTS SOCIB creen una eina d’indicadors oceànics alineada amb les necessitats de la societat, que pot contribuir a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), en el marc del Decenni de les Ciències Oceàniques per al Desenvolupament Sostenible de l’ONU 2021-2030).

Investigadors del Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (ICTS SOCIB) han desenvolupat un conjunt complet d'indicadors oceànics al mar Mediterrani i al voltant de les Illes Balears, entorns clau fortament afectats pel canvi climàtic i la pressió humana. Aquesta eina, descrita recentment en un article publicat a Frontiers in Marine Science, proporciona informació contínua sobre l'estat de l'oceà subregional i la variabilitat, d'escales diàries (esdeveniments) a escales interanuals/decennals (climàtiques). Es proporcionen diagnòstics fàcils d'usar (mapa 2D i sèries temporals) en diverses escales (diària, mensual, anual i interanual / decennal). “Proposem una interfície perquè la comunitat científica, els educadors en ciències marines, els encarregats de formular polítiques i les agències ambientals, entre d'altres, implementin accions específiques per abordar els reptes ambientals. Així, aquesta eina pot contribuir a donar suport i orientar la implementació dels ODS, en el marc del Decenni de les Ciències Oceàniques per al Desenvolupament Sostenible de l’ONU 2021-2030)”, diu Mélanie Juza, investigadora de la ICTS SOCIB i primera autora de l'estudi.

Image: Bathymetry (in m) in the Mediterranean Sea with the sub-regions (black boxes) & sections (red lines) used for the indicators: eastern & western Mediterranean (EMED & WMED), north-western Mediterranean (NWMED), Balearic Islands region (including the Cabrera Island National Park), Algerian sub-basin, Alboran Sea, Ibiza & Mallorca Channels (IC & MC).

Batimetria (en m) al mar Mediterrani amb les subregions (requadres negres) i seccions (línies vermelles) utilitzades pels indicadors: Mediterrani oriental i occidental (EMED i Wmed), Mediterrani nord-oest (NWMED), regió de les Illes Balears (inclòs el Parc Nacional de l'Illa de Cabrera), subconca algeriana, mar d'Alborán, canals d'Eivissa i Mallorca (IC i MC).

Segons els investigadors, aquesta eina d'indicadors oceànics subregionals integra variables oceàniques essencials i/o derivades, com la temperatura de la superfície del mar, la concentració de clorofil·la-a o el nivell del mar del Copernicus Marine Service Near-Real Time i també de productes satèl·litals històrics, entre d'altres. “Aquests indicadors ens permeten detectar esdeveniments específics en temps real, com onades de calor marines, tempestes atmosfèriques, descàrregues fluvials extremes, remolins de mesoescala i conveccions profundes, entre d'altres, tots aquests fenòmens oceànics que impacten directament en la circulació oceànica i els ecosistemes marins”, explica Joaquín Tintoré, director de la ICTS SOCIB i coautor de l'estudi. A més, “les variacions a llarg termini, en resposta al canvi climàtic, també s'aborden ressaltant i quantificant les tendències en els components físics i biogeoquímics de l'oceà, així com les diferències subregionals”, afegeix Tintoré.

Aquesta eina respon, a escala regional, a les creixents sol·licituds de la ciència i la societat amb relació a la monitorització dels oceans des de les escales mundial a regional i local, la necessitat d'integració i convergència en un sistema d'observació dels oceans globalment consistent, així com la necessitat de millorar l'accés a informació; totes elles metes reconegudes internacionalment per avançar cap a la gestió sostenible d'un oceà saludable, com destaquen els investigadors. Per tant, l'eina de la ICTS SOCIB contribueix a donar suport a la societat per implementar accions específiques amb l'objectiu d'abordar els reptes ambientals globals.

  • Article de referència

Juza, M., & Tintoré, J. (2021). Multivariate sub-regional ocean indicators in the Mediterranean Sea: from event detection to climate change estimations. Frontiers in Marine Science, 8. https://doi.org/10.3389/fmars.2021.610589.