Els sistemes costaners són medis molt sensibles on distints processos operen de forma no-lineal a diferents escales temporals i espacials. La comprensió d'aquests fenòmens de ribera i la resposta dels sistemes litorals en cada una d'aquestes escales, és de gran importància perquè les platges són la primera barrera front a les inundacions marines i, de més a més, tenen una transcendència en termes econòmics i socials de primera magnitud; especialment pel que toca a l'economia turística i a les activitats de lleure. Addicionalment, els escenaris del canvi global i el previsible ascens del nivell marí accentuaran els problemes d'erosió costanera.

Els productes de la Infrastructura de Monitoratge de Platges consisteixen en dades en temps real de imatges de platjes i dades meteorològiques, així com un seguit de daes periòdiques en relació a l'onatge i morfologia de platjes.

Beach mon. sites Deployment SIRENA Weather Station ADCP Status
Platja de Palma (Mallorca) March 2011 SIRENA data Weather st. data ADCP data Out of service
Cala Millor (Mallorca) May 2011 SIRENA data Weather st. data ADCP data Working
Son Bou (Menorca) October 2011 SIRENA data Weather st. data ADCP data Working

En aquest sentit una correcta caracterització i gestió dels sistemes costaners, necessita d'una sèrie temporal precisa, contínua i dilatada en temps de dades relatives a la posició de la línia de costa, l'onatge i els corrents de ribera, batimetria i sediments. Així doncs, l'objectiu de la Infraestructura de Monitoratge Marítimo-Terrestre de Platges és aportar la informació necessària per tal que els investigadors i gestors dels sistemes costaners puguin contribuir a la caracterització i gestió de les platges d'una forma sòlida. Així doncs el Sistema Modular de Monitoratge Integral de Platges (MOBIMS) inclou sistemes de videomonitoratge, perfiladors d'onatge i corrents (ADCP) i un complet programa de batimetries i caracterització de sediments.

El videomonitoratge costaner és una tècnica que permet la compilació de forma autònoma i contínua d'imatges digital de gran resolució de la costa amb què observar i quantificar diferents fenònems que es donen als sistemes litorals, en especial a les platges. El sistema de videomonitoratge costaner SIRENA desenvolupat a l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB) constitueix la clau de volta sobre la que descansa la infraestructura de monitoratge de platges del SOCIB.